КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ПП ''МОРЕ''ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Жельо Желев е роден на 2 февруари 1963 година в с. Оризаре. Завършил e Техникум по електротехника във Варна. Професионалната си кариера започва в СМК. От 1990 година до сега се занимава с транспортен бизнес. Семеен с две деца.

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ПП''МОРЕ''
101. Благой Вангелов Филипов
102. Тонка Кирилова Пешева
103. Демир Стоянов Петров
104. Пейчо Колев Колев
105. Иван Великов Янев
106. Кирил Емилов Янков
107. Виктор Паскалев Паскалев
108. Виктор Атанасов Атанасов
109. Росен Стоянов Христозов
110. Румяна Любенова Стефанова
111. Драгомир Иванов Попов
112. Георги Маринов Митев
113. Златина Божинова Масларова
114. Георги Антонов Минчев
115. Радостина Георгиева Ангелова
116. Тихомир Николаев Николов
117. Даниел Димитров Костов
118. Емил Димитров Огледалов
119. Жельо Димитров Димитров
120. Мария Александрова Алексиева
121. Веселина Ангелова Вангелова